Uppbótum í ýsu, steinbít og ufsa úthlutað í síðasta skipti - Landssamband smábátaeigenda

Uppbótum í ýsu, steinbít og ufsa úthlutað í síðasta skipti


Árið 2001 var mikið baráttuár hjá Landssambandi smábátaeigenda. Fyrri hluta árs var þrýst á sjávarútvegsráðherra og Alþingi að breyta lögum um stjórn fiskveiða þannig að kvótasetning í ýsu, steinbíti og ufsa kæmi ekki til framkvæmda.
Stjórnvöld bentu á að kvótasetning væri nauðsynleg til að verja veiðikerfi krókabáta og verið væri að fara á svig við stjórnarskrá með því að draga það lengur að framfylgja skilaboðum Hæstaréttar sem komu fram í „Valdimarsdómnum“ 3. desember 1998.
Landssambandið tefldi hins vegar fram álitsgerð Skúla Magnússonar og Sigurðar Líndals þar sem komist var að þeirri niðurstöðu að dómurinn gæfi ekki tilefni til þeirra breytinga á veiðikerfi þorskaflahámarksbáta sem lög kváðu á um.

Lyktir málsins eru öllum kunn. Síðasti dagur þorskaflahámarksins var 31. ágúst 2001 og degi síðar hófu bátarnir veiðar í nýju veiðikerfi, krókaaflamarki.

Haustið 2001 var viðburðaríkt og endaði með lögum nr 129, sem bættu verulega í veiðiheimildir krókaaflamarksbáta í ýsu, steinbít og ufsa. Meirihluti uppbótanna var í formi aflahlutdeildar, en einnig var kveðið á um árlegar úthlutanir. Ein þeirra er sú sem nú hefur verið úthlutað í síðasta sinn.

Í lögunum var svofellt ákvæði: „Á hverju fiskveiðiári er sjávarútvegsráðherra heimilt að úthluta til árs í senn samtals allt að 1.000 lestum af ýsu, 1.000 lestum af steinbít og 300 lestum af ufsa miðað við óslægðan fisk til krókaaflamarksbáta sem gerðir eru út frá sjávarbyggðum sem að verulegu leyti eru háðar veiðum krókaaflamarksbáta.“

Í kjölfar reglugerðar 283/ 9. apríl 2002, var þessum uppbótum í fyrsta skipti úthlutað. Þeim var svo úthlutað óbreyttum næstu 2 fiskveiðiárin, en minnkaðar árlega um helming 2004/2005 og á þessu fiskveiðiári. Þeim hefur nú verið úthlutað í síðasta skipti, 250 tonn í ýsu og steinbít og 75 tonn í ufsa.

Þeim sérstöku veiðiheimildum til viðbótar aflamarki á grundvelli krókaaflahlutdeildar í ýsu, steinbít og ufsa var því úthlutað alls fimm sinnum. Þær námu í heildina 3.750 tonn í ýsu, 3.750 í steinbít og 1.125 tonnum af ufsa.


Listi yfir úthlutunina:
http://fiskistofa.is/skjol/frettir/krokabaetur_0506.pdf

 

efnisyfirlit síðunnar

...