Þorskaflinn minnkaði um rúm 47 þús. tonn milli ára - Landssamband smábátaeigenda

Þorskaflinn minnkaði um rúm 47 þús. tonn milli ára


Þegar horft er um öxl á nýbyrjuðu fiskveiðiári er forvitnilegt að skoða aflatölur síðustu tveggja fiskveiðiára.


Eins og við mátti búast varð gríðarlegur samdráttur í þorskafla eða rúm 47 þús. tonn sem jafngildir um fjórðungs minnkun milli ára. Heildarþorskaflinn á síðasta fiskveiðiári varð rúm 146 þús. tonn á móti 193.382 tonnum á fiskveiðiárinu 2006/2007.


Þegar skoðuð er hlutdeild einstakra útgerðarflokka í heildarþorskaflanum kemur í ljós að krókaaflamarksbátar veiddu 19,4% (18,1%) alls þorsksins, togarar 41,4% (41,2%), aflamarksskip 34,7% (36,4%) og smábátar á aflamarki 4,5% (4,3%). Tölur í sviga sýna hlutdeildina á fiskveiðiárinu 2006/2007.


Tölur unnar upp úr
bráðabirgðatölum
Fiskistofu.

 

efnisyfirlit síðunnar

Hönnun og umsjón: GB hönnun ehf, Laugavegi 13, 101 Reykjavík, augl@smabatar.is

...