Frumvarp um útflutning á óunnum afla - Landssamband smábátaeigenda

Frumvarp um útflutning á óunnum afla


Fyrir Alþingi liggur lagafrumvarp sem hefur það að markmiði að auðvelda íslenskum fiskvinnslum aðgengi að fiski sem annars færi í gáma til útflutnings.  Slóðin á frumvarpið er: 


www.althingi.is/altext/136/s/0130.html


Landssamband smábátaeigenda sendi eftirfarandi umsögn um frumvarpið:


„Landssamband smábátaeigenda (LS) styður þá grundvallarhugsun sem fram kemur í frumvarpinu, að gera innlendum fiskverkendum kleift að bjóða í fiskafla sem ella yrði fluttur óunninn á erlenda fiskmarkaði.

 

LS vill þó gera athugasemd við þá kvöð sem í 1. gr. frumvarpsins um 24 klst tilkynningaskyldu áður en aflinn fer um borð í flutningsfar. 

 

Þessi kvöð íþyngir fyrst og fremst dagróðrabátum, sem eru jafnvel að landa sama dag og flutningsfarið leggur úr höfn. 

Þá veiða önnur skip sem hafa verið úti dögum saman iðulega daginn sem þau koma til hafnar.

LS leggur til að þessi kvöð sé orðuð á þann veg að skipstjóri skuli senda upplýsingar um aflann um leið og veiðum er hætt og haldið til hafnar“.

 

 

efnisyfirlit síðunnar

Hönnun og umsjón: GB hönnun ehf, Laugavegi 13, 101 Reykjavík, augl@smabatar.is

...