Fyrsti þriðjungur fiskveiðiársins - hækkun fiskverðs ekki í takt við gengisþróun - Landssamband smábátaeigenda

Fyrsti þriðjungur fiskveiðiársins - hækkun fiskverðs ekki í takt við gengisþróunLS hefur tekið saman sölu á þorski og ýsu á íslenskum fiskmörkuðum á fyrsta þriðjungi fiskveiðiársins og borið saman við sama tímabil 2007. 

Einnig var meðalgildi helstu gjaldmiðla og gengisvísitölunnar skoðað á sömu tímabilum.

 

Frá 1. september til 31. desember sl. voru rúm 6 þúsund tonn af þorski seld á mörkuðunum, sem er 54% aukning frá sama tímabili í fyrra.  Meðalverðið nú var 296 kr/kg en var 266 krónur í fyrra, hækkun um 11%.

 

Mun meira var selt af ýsu á mörkuðunum en þorski. 

Á fyrrgreindu tímabili voru seld 11.245 tonn á móti 10 þúsund tonnum 2007.  Meðalverð ýsunnar var 168 kr/kg sem er 21 krónu hærra en á sömu mánuðum 2007. 

 

Það er mikið áhyggjuefni að fiskverðið hefur engan vegin náð að þróast í takt við gengið.  Á meðan smábátaeigendur sjá 11% hækkun á þorski og 14% í ýsu hafa 1000 evrur skilað að meðaltali 155 þús krónum síðustu fjórum mánuðum sl. árs á móti 89 þúsundum í sömu mánuðum 2007, sem er hækkun um 75%.  Tölur fyrir sterlingspund er 48% hækkun, dollar 87% og gengisvísitala er 74% hærri.

 

Þegar allt er tekið saman þarf því engan að undra að það tekur á að gera út um þessar mundir þegar breytingar á fiskverði eru ekki í takt við fall krónunnar.


Sjá nánar:

Fiskverð.pdf

Gengisþróun.pdf


 

Unnið upp úr gögnum frá rsf og seðlabankanum:  

                      

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

efnisyfirlit síðunnar

Hönnun og umsjón: GB hönnun ehf, Laugavegi 13, 101 Reykjavík, augl@smabatar.is

...