Alþingi framlengir aðlögun að kvótaþaki - Landssamband smábátaeigenda

Alþingi framlengir aðlögun að kvótaþakiAlþingi hefur samþykkt frumvarp um aðlögun að kvótaþaki krókaaflahlutdeildar. 

Sjávarútvegsnefnd gerði breytingar á frumvarpi fv. sjávarútvegsráðherra með að stytta aðlögunartímann úr 3 árum í 1 ár.   Frumvarpið varð þannig að lögum og verður ákæðið virkt 1. september 2010 í stað 1. september nk. 

LS eru það mikil vonbrigði að sjávarútvegsnefnd hafi gert framangreindar breytingar á frumvarpinu og telur hann alltof skamman. 

 

Tilurð frumvarpsins eru efnahagsþreningarnar.  Í kjölfar þeirra fór LS fram á það við fv. sjávarútvegsráðherra að hann beitti sér fyrir breytingum á lögum um stjórn fiskveiða þannig að aðlögunartími niður fyrir kvótaþak yrði lengdur um 5 ár.  Ráðherra sýndi fullan skilning á nauðsyn þess en taldi hins vegar hæfilegan tíma 3 ár.  Hann mælti fyrir frumvarpinu 9. desember sl.

 

Í athugasemdum með því segir m.a.:

„Ástæða þess að þetta er lagt til er sú að vegna sérstakra aðstæðna í íslensku efnahagslífi er mjög erfitt að fjármagna viðskipti með krókaaflahlutdeildir og því lítill markaður fyrir þær. Þeir aðilar sem enn eru yfir tilsettum mörkum eiga þannig takmarkaða möguleika til þess að komast undir tilskilin mörk. Með því að fresta gildistöku umrædds bráðabirgðaákvæðis er aðilum veittur frekari aðlögunartími. Vænta má að sá frestur geri þeim kleift að komast undir tilsett mörk eftir að markaður fyrir krókaaflahlutdeildir hefur opnast að nýju.“

 

Breytingar á lögum um stjórn fiskveiða sem tóku gildi sl. fimmtudag seinka því um eitt ár að „samanlögð krókaaflahlutdeild fiskiskipa í eigu einstakra aðila ekki nema hærra hlutfalli en 4% af þorski, 5% af ýsu og 5% af heildarverðmæti krókaaflahlutdeildar“, eins og ákvæðið orðast í lögum um stjórn fiskveiða.

 

Sjá feril málsins á Alþingi 

 

efnisyfirlit síðunnar

Hönnun og umsjón: GB hönnun ehf, Laugavegi 13, 101 Reykjavík, augl@smabatar.is

...