Morgunblaðið fjallar um athugasemdir framkvæmdastjóra LS á ársfundi Gildis - Landssamband smábátaeigenda

Morgunblaðið fjallar um athugasemdir framkvæmdastjóra LS á ársfundi GildisÍ Morgunblaðinu í dag er fjallað um ársfund Gildis lífeyrissjóðs undir fyrirsögninni „Efast um lögmæti fjárfestinga Gildis í vogunarsjóðum“ - „Smábátasjómenn segja að ekki hafi verið rétt staðið að boðun aðalfundar sjóðsins“.

 

Fréttin í heild fer hér á eftir:


„Á aðalfundi Gildis lífeyrissjóðs kom fram fjöldi athugasemda á stjórn sjóðsins, meðal annars frá Erni Pálssyni, framkvæmdastjóra Landssambands smábátaeigenda, en félagsmenn sambandsins eru margir sjóðsfélagar í Gildi.

„Lífeyrissjóðurinn á, samkvæmt ársreikningi, eignir í vogunarsjóðum upp á 11,9 milljarða króna. Ég tel að þetta geti strítt gegn samþykktum sjóðsins. Í grein 8.1.7 segir að sjóðnum sé ekki heimilt að fjárfesta í fjárfestingarsjóðum sem fjármagni sig með lántöku eða skortsölu.“

Vilhjálmur Egilsson, varaformaður stjórnar Gildis, segir þessa grein ekki eiga við um þá vogunarsjóði, sem Gildi hafi fjárfest í. „Við höfum fjárfest í þessum sjóðum um nokkurra ára skeið og hefur það alltaf legið fyrir um hvaða sjóði er að ræða. Fjármálaeftirlitinu hefur verið þetta ljóst í nokkur ár og hefur ekki gert athugasemdir. Við höfum fjárfest í þessum sjóðum í góðri trú og gert það til að dreifa áhættu sjóðsins og hámarka ávöxtun.“


Örn gerði einnig athugasemd við boðun aðalfundar Gildis og segir að verið sé að athuga hvort hún hafi verið lögleg. „Samkvæmt samþykktum skal boða til fundar með skriflegu fundarboði til aðildarsamtaka sjóðsins. Landssambandið fékk hins vegar ekki slíka boðun og tel ég því fundinn ólögmætan.“

Vilhjálmur segist hins vegar telja að til fundarins hafi verið boðað með lögmætum hætti.  „Landssamband smábátaeigenda hefur ekki fulltrúa í fulltrúaráði sjóðsins.  Það hefur hins vegar sóst mjög hart eftir því að fá fulltrúa, þrátt fyrir að hafa ekki tekið þátt í uppbyggingu hans og þrátt fyrir að iðgjöld félagsmanna séu aðeins lítið brot heildariðgjalda, sem greidd eru í sjóðinn. Smábátasjómenn hafa ekki atkvæðisrétt á aðalfundi og því skiptir það ekki máli fyrir afgreiðslu mála hvort sambandið er boðað á hann formlega eða ekki.“


Gildi afskrifaði samtals 12,5 milljarða króna af eignum, þar af 12,4 milljarða af skuldabréfum fyrirtækja. Er það 37% af bókfærðu virði fyrirtækjabréfa í safni sjóðsins.

Lífeyrissjóðurinn á þar að auki 12,3 milljarða króna kröfu á viðskiptabankana þrjá. Í uppgjöri sjóðsins er gengið út frá því að stórum hluta þessara krafna verði skuldajafnað á móti neikvæðri stöðu afleiðusamninga, eins og þeir stóðu við fall bankanna. Hins vegar hafa víkjandi lán til bankanna að fjárhæð 4,4 milljarðar króna verið afskrifuð. Áðurnefndir afleiðusamningar voru við fall bankanna 12,9 milljarða króna virði, en eru miðað við núverandi gengi krónunnar 21,7 milljarða króna virði.“

 

 

efnisyfirlit síðunnar

Hönnun og umsjón: GB hönnun ehf, Laugavegi 13, 101 Reykjavík, augl@smabatar.is

...