KRÓKUR andvígur fyrningu og afnámi byggðakvóta - Landssamband smábátaeigenda

KRÓKUR andvígur fyrningu og afnámi byggðakvóta


Stjórn Strandveiðifélagsins KRÓKS kom saman til fundar á Patreksfirði 13. maí sl.  Á fundinum var rætt um ætlun ríkisstjórnarinnar að innkalla veiðiheimildir og frumvarp um strandveiðar.

 

Eftirfarandi var samþykkt:

 

„Innköllun veiðiheimilda

Stjórn KRÓKS lýsir sig andvíga breytingum á lögum um stjórn fiskveiða í þá veru að veiðiheimildir verði innkallaðar.  

Stjórn KRÓKS leggur áherslu á að mikill meirihluti smábátaeigenda hefur á undanförnum árum haldið fyrirtækjum sínum gangandi með kaupum á veiðirétti í þorski á móti skertum veiðiheimildum. 

Með innköllun veiðiheimilda fjarar undan þeirri fjárfestingu samhliða því að skuldir yrðu óviðráðánlegar.  Í kjölfarið færu rótgróin fyrirtæki í þrot, ómetanleg þekking í súginn og stöðnun í sjávarútvegi mundi blasa við.  

Stjórn KRÓKS skorar á ríkisstjórn Íslands að falla frá öllum hugmyndum um innköllun veiðiheimilda og einbeita sér þess í stað að tryggja framtíð undirstöðuatvinnugreinar þjóðarinnar - sjávarútvegsins.

 

Strandveiðar

Stjórn KRÓKS skorar á sjávarútvegsráðherra að úthluta nú þegar byggðakvóta yfirstandandi fiskveiðiárs. 

Stjórn KRÓKS bendir á að útgerðir, sem tryggt hafa rekstur sinn á veiðum og vinnslu á byggðakvóta hafa þurft að uppfylla kostnaðarsöm skilyrði fyrir úthlutun hans.   Afnám byggðakvóta mundi gera að engu þá uppbyggingu og atvinnusköpun sem hann hefur staðið undir í fámennum byggðarlögum sem orðið hafa fyrir samdrætti aflaheimilda undanfarinna ára.“  

 

 

fh. stjórnar KRÓKS

Tryggvi Ársælsson formaður

 

efnisyfirlit síðunnar

Hönnun og umsjón: GB hönnun ehf, Laugavegi 13, 101 Reykjavík, augl@smabatar.is

...