Elding - krefst þess að lán verði leiðrétt - Landssamband smábátaeigenda

Elding - krefst þess að lán verði leiðréttAðalfundur Eldingar var haldinn á Ísafirði 4. október sl.  Engin vonbrigði voru með mætingu á fundinn, né umræður um fjölmörg málefni sem brenna á félagsmönnum í Eldingu.

Meðal tillagna sem Elding samþykkti sem veganesti fyrir fulltrúa félagsins á 25. aðalfund LS voru:


Að þorskkvótinn verði tafarlaust hækkaður í 220 þús. tonn og 15 þúsund tonnum bætt við ýsuna.

Elding vill standa vörð um strandveiðar.

Eindregin mótmæli gegn öllum hugmyndum um fyrningu veiðiheimilda og breytingum á sjómannaafslætti.

Aðalfundur Eldingar skorar á stjórnvöld að leiðrétta öll lán smábáaútgerðarinnar.

Elding er andvígt seturatvinnurekenda í stjórnum lífreyrissjóðanna og tekur þar undir með Sjómannafélagi Íslands.

 

Guðmundur Halldórsson fyrrum formaður Eldingar lagði fram eftirfarandi tillögu sem fjallar um að sjómenn komið með beinum hætti að ráðgjöf um heildarafla.  Tillagan var samþykkt og er svohljóðandi:

Aðalfundur Eldingar leggur til að kosin verði nefnd á aðalfundi „Landssambands smábátaeigenda, sem hafi það hlutverk að ræða við aðila í sjávarútvegi, með það að markmiði að komið verði á ráðgefandi nefnd sjómanna, sem hafi það hlutverk að gefa árlega rökstudda ráðgjöf um heildarafla samhliða Hafrannsóknastofnuninni.  Með þessu fyrirkomulagi hefur ráðherra tvö ráðgefandi álit við ákvörðun heildarafla.  Annars vegar frá vísindamönnum Hafrannsóknastofnunarinnar og hins vegar frá reynsluheimi sjómanna.

Greinargerð með tillögunni

Íslendingar hafa ekki lengur efni á að nýta ekki reynsluheim sjómanna.  Nauðsynlegt er að halda utan um þekkingu sjómanna og nýta þá reynslu sem þeir hafa aflað sér í  umgengni við lífríkið í hafinu.  Þetta verður best gert með því að byggja upp gagnagrunn í samvinnu við háskólasamfélagið um þá þekkingu og reynslu sem sjómenn afla sér í daglegri umgengni við fiskistofnana umhverfis landið.   Þessi gagnagrunnur mun eflast með árunum og gera okkur færari um að meta burðarþol fiskistofnanna.   Eins mun hann hjálpa okkur að þróa þau veiðarfæri sem falla best að lífríkinu og vinna með náttúrunni.   Nauðsynlegt er að nýta fiskistofnana með eins mikilli skynsemi og mögulegt er.   Að hvorki sé um vannýtingu eða ofnýtingu að ræða.  Nauðsynlegt er að samræmi sé í ráðgjöfinni milli tegunda þannig að ráðgjöfin kalli ekki á brottkast.   Aðkoma sjómanna mun bæta þá ráðgjöf sem gefin er og auka traust þjóðarinnar á að auðlindin sé nýtt með eins mikilli arðsemi og mögulegt er og hámarksnýtingu fiskistofnanna.“

 

 

 

efnisyfirlit síðunnar

Hönnun og umsjón: GB hönnun ehf, Laugavegi 13, 101 Reykjavík, augl@smabatar.is

...