Stjórn LS skýrði sjónarmið sín fyrir sérfræðingum Hafró - Landssamband smábátaeigenda

Stjórn LS skýrði sjónarmið sín fyrir sérfræðingum HafróÍ kjölfar fundar stjórnar LS og sjávarútvegsráðherra í síðustu viku var fundað með sérfræðingum Hafrannsóknastofnunar.  Stjórnarmenn komu sjónarmiðum sínum á framfæri við sérfræðingana og skýrðu frá stöðu og ástandi þorsks og ýsu á sínum veiðisvæðum.  Það var samdóma álit þeirra að of mikillar hræðslu gætti hjá stofnuninni varðandi þorskinn.  Engin ástæða væri til að halda sér við 150 þús. tonn. 


Það sama var uppi á teningunum varðandi ýsuna.  Ýsuaflinn nú væri samsettur af öllum stærðum og ýsan mjög vel haldin.  Stjórnarmenn sögðu gríðarlega erfitt að stunda blandaðar veiðar með svo litlar heimildir í ýsu.  Í raun mætti segja að nú á örfáum árum hefðu dæmin snúist við.  Þegar þorskkvótinn var 130 þús tonn og ýsan í 100 þús. hefði vantað upp á þorskinn til að veiðarnar yrðu sem hagkvæmastar.  Nú væru hlutföllin hins vegar þannig að það vantaði meiri ýsu í kvótann miðað við samsetninguna í veiðinni.  Brýnt væri að endurskoða ákvörðun um heildarafla og heimila 80 þús. tonna ýsuveiði á fiskveiðiárinu.  Ýsustofninn væri sterkur og engin vá fyrir dyrum þó það væri gert.


Stjórn LS beindi fjölmörgum spurningum til sérfræðinga Hafrannsóknastofnunarinnar sem þeir svöruðu eftir bestu getu.  Greinilegt var að fundurinn var upplýsandi fyrir báða aðila og var ákveðið að framhald verði á slíkum fundum.

 

 

 

efnisyfirlit síðunnar

Hönnun og umsjón: GB hönnun ehf, Laugavegi 13, 101 Reykjavík, augl@smabatar.is

...