Aflaráðgjafanefnd sjómanna - Landssamband smábátaeigenda

Aflaráðgjafanefnd sjómanna


 

Á aðalfundi LS var samþykkt að beita sér fyrir stofnun aflaráðgjafanefndar sjómanna.  Hlutverk nefndarinnar yrði að gefa árlega, samhliða Hafrannsóknastofnuninni, rökstudda ráðgjöf um heildarafla sem byggð væri á reynsluheimi sjómanna.  

Í greinargerð með samþykktinni er vakin athygli á að reynsluheimur sjómanna sé þjóðinni ómetanlegur.   Með „aflaráðgjafanefnd“ sjómanna yrði til vettvangur um úttekt úr reynslubanka þeirra hvað viðkemur veiðum, ástandi einstakra fiskistofna og veiðisvæða, skilyrðum í sjónum og almennt um lífríkið í hafinu.  

Grunnur aflaráðgjafanefndar væri þekking og reynsla þeirra sem starfað hafa á miðunum í áratugi.  

 

Áhersla verður lögð á nauðsyn þess að nýta fiskistofnana með eins mikilli skynsemi og mögulegt er.   Þar verði hvorki um vannýtingu eða ofnýtingu að ræða.  Með ráðgjöf nefndarinnar verður lagt upp með að gæta samræmis milli tegunda þannig að hún kalli ekki á brottkast.

 

Ætlunin er að samhliða upplýsingagjöf sjómanna verði byggður upp gagnagrunnur í samvinnu við háskólasamfélagið um þá þekkingu og reynslu sem sjómenn afla sér í daglegri umgengni við fiskistofnana umhverfis landið.   Gagnagrunnurinn mun eflast með árunum og gera nefndina færari um að meta burðarþol fiskistofnanna.

 

Aðalfundur LS kaus þriggja manna nefnd til að vinna að málefninu.  Í nefndinni eru Arnar Þór Ragnarsson Höfn, Guðmundur Halldórsson Bolungarvík og Þorvaldur Garðarsson Þorlákshöfn. Nefndin hefur sent aðilum í sjávarútvegi bréf þar sem óskað er eftir áliti þeirra á stofnun „aflaráðgjafanefndar“ og hvort þeir séu reiðubúnir að vera með í undirbúningsvinnu, sem hafi það hlutverk að útfæra hugmyndir og starfsvið nefndarinnar og í framhaldi að tilnefna menn í hana.


Nú þegar hafa Sjómannasamband Íslands og Félag skipstjórnarmanna tekið jákvætt í stofnun nefndarinnar. 

 

Í lok bréfs þremenninganna til aðila í sjávarútvegi segir:  „Það er staðföst trú undirritaðra að aðkoma sjómanna með þessum hætti muni bæta þá ráðgjöf sem nú er gefin og auka traust þjóðarinnar á að sameiginleg auðlind hennar sé nýtt með ábyrgum hætti með tilliti til hámarksarðsemi.“.    

 

 

 

efnisyfirlit síðunnar

Hönnun og umsjón: GB hönnun ehf, Laugavegi 13, 101 Reykjavík, augl@smabatar.is

...