Kvótaaukning þolir enga bið - ráðherra útilokar ekki aukningu - Landssamband smábátaeigenda

Kvótaaukning þolir enga bið - ráðherra útilokar ekki aukningu


 

Í gær fór fram utandagskrárumræðu á Alþingi um aukningu aflaheimilda.   Málshefjandi var Ásbjörn Óttarsson og var Jón Bjarnason sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra til andsvara.  Umræðan stóð yfir í hálfa klukkustund og tóku margir þingmenn þátt í henni.

Í framsögu Ásbjarnar hvatti hann sjávarútvegsráðherra að auka nú þegar við kvótann í þorski, ýsu og ufsa, þá gagnrýndi hann niðurskurð í grálúðu.   Hann sagði tillögurnar taka mið af því að þær gengju ekki á uppbyggingu stofnanna.   Ásbjörn lagði til 40 þús. tonna aukningu í þorski, færi í 190 þús. tonn.  Veiðiheimildir í ýsu verði auknar um 7 þús. tonn, verði 70 þús.   Ufsakvótinn aukinn um 15 þús. tonn, verði 65 þús.

Í andsvari Jóns Bjarnasonar kom fram að hann útilokaði ekki aukningu, en fara þyrfti afarvel yfir málefnið og þau rök sem lægju til grundvallar.   

 

efnisyfirlit síðunnar

Hönnun og umsjón: GB hönnun ehf, Laugavegi 13, 101 Reykjavík, augl@smabatar.is

...