Sjávarútvegsráðherra boðar aukningu línuívilnunar - Landssamband smábátaeigenda

Sjávarútvegsráðherra boðar aukningu línuívilnunar


 

Dreift hefur verið á Alþingi frumvarpi Jóns Bjarnasonar sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra.  Í frumvarpinu eru gerðar tillögur um fjölmargar breytingar á lögum um stjórn fiskveiða.   Þessar eru helstar.

 

Línuívilnun

Línuívilnun verði aukin úr 16% í 20% og nái einnig til dagróðrabáta sem stokka upp línu í landi (trektarbáta).  Ívilnun hjá þeim verði 15%.

Afnumið er ákvæðið um að eitt skilyrða fyrir línuívilnun sé að bátur landi í sömu höfn og línan er tekin um borð.

 

Geymsluréttur

Aðeins verður heimilt að flytja 10% af aflamarki hverrar botnfisktegundar frá yfirstandandi fiskveiðiári yfir á það næsta.  Geymsluréttur verður því þrengdur úr 33% í 10% yfir næstu fiskveiðiáramót, frá þeim tíma verður heimilt að færa 15% milli ára.

 

Aukin áhersla á að uppsjávarfiskur verði veiddur til manneldis

Ráðherra verði veitt heimild til að ákveða með reglugerð að allt að 70% af uppsjávarafla einstakra skipa verði ráðstafað til vinnslu í landi eða um borð í vinnsluskipum.

 

Veiðiskylda aukin, þrengt að flutningi

Aflahlutdeild fellur niður ef veitt er minna en 50% á fiskveiðiári af úthlutuðu aflamarki og aflamarki sem flutt hefur verið frá einu fiskveiðiári til annars.  Hér er verið að auka veiðiskyldu mikið þar sem nú nær 50% reglan yfir tvö fiskveiðiár í röð. 

Auk þessa er fastsett að aðeins verður heimilt að flytja 50% af aflamarki sem skipi er úthlutað.  Flutningur til viðkomandi báts breytir þar engu um.  Nú er heimilt að auka flutningsrétt með færslu á tegundum sem ekki er ætlunin að veiða.  Frumvarpið gerir ráð fyrir að þessi heimild verði afnumin.

 

Veiðiheimildir í skötusel auknar um 2000 tonn og hann leigður á 120 kr/kg

Veiðiheimildir í skötusel verða auknar um allt að 2000 tonn.  Útgerðir geta fengið úthlutað úr þessum potti með því að greiða kr. 120 fyrir hvert kíló.Sjá frumvarpið í heild

1 Athugasemdir

Sælir félagar afsakið að ég skuli spyrja en hvar er ívilnunin fyrir okkur á beitningavélabátunum það mætti ætla að við værum ekki að skapa neina vinnu í landi.EÐA telja menn að hagnaðurinn af majones dollunum sé svo mikill að við þurfum ekki á ívilnun að halda.þetta eru fáranleg vinnubrögð það á að láta trektar kalla sem róa strjált fá 15 pr en við á beitningabátunum sem erum róa allan ársins hring og sköpum sennilega margfalt verðmæti í þjóðarbudduna en svokallaðir trektar bátar.Okkur er bara hent út í kuldann hvílik vitleysis vinnubrögð .EN það var kannski ekki við öðru að búast það virðist enginn þarna niðurfrá ( ráðuneyti) getað tekið skynsamlegar ákvarðanir.....KV.Sævar .G.

 

efnisyfirlit síðunnar

Hönnun og umsjón: GB hönnun ehf, Laugavegi 13, 101 Reykjavík, augl@smabatar.is

...