Samningar um kjör sjómanna á smábátum - Undarleg afstaða SSÍ - Landssamband smábátaeigenda

Samningar um kjör sjómanna á smábátum - Undarleg afstaða SSÍEftirfarandi grein eftir Örn Pálsson birtist í Fiskifréttum í dag 23. september.  

Í lok árs 2007 gengu samninganefndir Landssambands smábátaeigenda (LS), Sjómannasambands Íslands, Félag vélstjóra og málmtæknimanna og Félag skipstjórnarmanna frá kjarasamningi um kjör sjómanna á smábátum. Það vinnuplagg sem undangengnar viðræður byggðust á var kjarasamningur sjómanna og útvegsmanna, enda ekki ætlun LS að finna upp hjólið í þessu málefni. Kjarasamningurinn var afrakstur viðræðna milli félaganna þar sem öllum flötum um málefnið var velt upp, tekist á um það sem ágreiningur var um og rætt til hlítar. Þegar félögin voru sammála um að málum yrði ekki þokað nær sjónarmiðum hvers annars settu aðilar stafi sína undir samninginn því til staðfestingar að þeir myndu greina umbjóðendum sínum frá viðræðunum, efni samningsins og mæla með því að hann yrði samþykktur. 

 

Svæðisfélögin fella samninginn

Af hálfu landssambandsins var það gert, fundað var í öllum svæðisfélögum sambandsins, 15 talsins. Skemmst er frá því að segja að ekkert félaganna samþykkti samninginn. Skilaboðin voru skýr, samninganefnd LS var bent á með skýrum hætt að óska eftir nýjum viðræðum og freista þess að lagfæra nokkur atriði samningsins. 

Viðsemjendum var nú ritað bréf og tilkynnt um afstöðu svæðisfélaganna og óskað eftir áframhaldandi viðræðum. Viðbrögð voru dræm og því annað bréf sent þar sem LS ítrekaði óskir sínar um fund með samtökunum um gerð kjarasamnings milli smábátaeigenda og launþega á smábátum.

 

Svar Sjómannasambandsins

VM svaraði bréfinu fljótt og kvaðst reiðubúið til áframhaldandi viðræðna.  Skipstjórafélag Íslands svaraði bréfinu aldrei, en svar Sjómannasambandsins barst nokkrum mánuðum síðar þar sem sagði m.a. eftirfarandi: 

„Eftir að ljóst var í byrjun árs 2008, að samningurinn sem við undirrituðum í desember 2007 hafði verið felldur af ykkur alls staðar á landinu var rætt innan sambandsins hvernig best væri að bregðast við þeirri stöðu sem þá var komin upp. Í ljósi vinnulöggjafarinnar varð niðurstaðan sú að við lítum svo á að kjarasamningurinn milli SSÍ og LÍÚ sé lágmarkssamningur fyrir alla sjómenn hvort sem útgerð skipanna á aðild að LÍÚ eða ekki, enda engir aðrir samningar til fyrir sjómenn á fiskiskipum.  Í síðasta samningi sem gerður var við LÍÚ voru samningarnir lagfærðir til að geta þjónað því hlutverki að vera lágmarkssamningur fyrir alla sjómenn.  Samkvæmt framansögðu lítum við svo á að í gildi séu samningar um lágmarkskjör fyrir sjómenn á smábátum.“

 

Undarleg afstaða

Með þessu var Sjómannasambandið í raun og veru að tilkynna LS að það liti ekki á félagið lengur sem samningsaðila um kaup og kjör sjómanna á smábátum, þar væri LÍÚ réttur aðili. Þessi afstaða vakti að sjálfsögðu undrun forystu LS þar sem SSÍ hafði með áðurnefndum viðræðum við LS viðurkennt að það væri hinn rétti samningsaðili. Vinnubrögðin dæma sig sjálf, ekki fleiri orð um það.  

Það kom því undirrituðum verulega á óvart þegar formaður SSÍ lýsti því yfir á fundi Starfshóps um endurskoðun á lögum um fiskveiðistjórn (Sáttanefndin) hinn 2. september sl. að LS vildi hafa starfsmenn sína samningslausa, vilji ekki gera við þá kjarasamning, að ekki sé hægt að semja við LS, þeir komi í veg fyrir kjarasamning!  

 

LS ávallt reiðubúið

Ferill málsins sem hér hefur verið rakinn sýnir glöggt að enginn fótur er fyrir slíku. LS hefur á öllum stigum málsins verið tilbúið til viðræðna um gerð kjarasamnings og er það enn. 

Sú staða sem nú er komin upp hefur orðið tilefni til umhugsunar sem leitt hefur til þeirrar niðurstöðu að samninganefnd LS mun á næstu dögum koma saman til fundar í því skyni að fjalla um lágmarkskjör sem í boði eru á smábátum og í kjölfarið kynna þau fyrir félagsmönnum.

 

Höfundur er framkvæmdastjóri Landssambands smábátaeigenda.


 

 

efnisyfirlit síðunnar

...