Lífeyrissjóður smábátasjómanna? - Landssamband smábátaeigenda

Lífeyrissjóður smábátasjómanna?Á aðalfundi LS var töluverð umræða um stöðu lífeyrissjóða.  Framkvæmdastjóri LS kom inn á málefnið í ræðu sinni á fundinum þar sem hann vék að málefnum Gildis lífeyrissjóðs.

 

Hann skýrði frá fundi stjórnar LS þar sem mikil og þung umræða hefði farið fram um afkomu Gildis lífeyrissjóðs.  Stjórnin hefði lýst áhyggjum sínum yfir stöðu sjóðsins.  Framkvæmdastjóri lýsti upplifun sinni á aðalfundi Gildis þar sem hann hefði ekki greint gagnrýna hugsun hjá þv. stjórnarformanni sjóðsins Vilhjálmi Egilssyni um að stjórn sjóðsins hefði ekki staðið sig nægjanlega vel. 

Þá upplifði ég heldur ekki að stjórn sjóðsins hefði áhuga á að gera ársfundi opnari, þ.e. að allir sjóðfélagar hefðu atkvæðisrétt.   Það var í sjálfu sér ömurleg tilfinning að sitja fundinn bæði sem sjóðfélagi og fulltrúi hundruða sjóðfélaga og hafa ekki atkvæðisrétt.“ sagi Örn Pálsson í innleggi sínu til aðalfundar LS.


Í ræðu sinni sagðist Örn hafa upplýst stjórn LS um spurningar frá sér á ársfundi Gildis og svörum sjóðsins.  Hann vék sérstaklega að einum þætti þess málefnis:


„Hver er skýring þess að Gildi lífeyrissjóður lánaði Glitni hf, banka í einkarekstri, víkjandi lán að upphæð 3,69 milljarðar?
Hver eða hverjir tóku ákvörðun um þetta lán, hver eða hverjir bera ábyrgðina og hvað lá til grundvallar ákvörðuninni.  Hvað gekk mönnum til?  

Svar sjóðsins var eftirfarandi:

„Í mars 2008 keypti Gildi breytanlegt/víkjandi skuldabréf af Glitni banka fyrir 3 milljarða króna.  Stjórn sjóðsins, framkvæmdastjóri og forstöðumaður eignastýringar tóku ákvörðun um kaupin á grundvelli þeirra upplýsinga sem þá lágu fyrir um stöðu bankans.  Sjóðurinn telur nú í ljósi þeirra upplýsinga sem fram hafa komið eftir fall bankans að stjórnendur hans hafi gefið rangar upplýsingar um stöðuna.  Sjóðurinn rekur nú dómsmál til að fá skuldabréf þetta metið sem almenna kröfu í þrotabú bankans.  Einnig verður skoðað hvort höfðað verður skaðabótamál á hendur stjórnendum bankans.“


Hér eru menn með allt niðrum sig, alvarleg mistök hafa verið gerð, kallað er eftir ábyrgð stjórnarinnar.“ sagði Örn.

Þá sagði hann að við skoðun á ársreikningum Gildis lífeyrissjóðs fyrir árin 2008 og 2009 gæti svo farið að eignir sjóðsins rýrni um alls 70 milljarða ef ekkert innheimtist sem gerð væri krafa til, það jafngildir iðgjöldum sjóðfélaga í tvo áratugi.


Örn sagði stjórn LS einhuga um að stjórn Gildis ætti tafarlaust að segja af sér.  Þá upplýsti hann að það sjónarmið hefði einnig komið fram að rétt væri að stofna séreignasjóð sem greitt yrði í þar til línur færu að skýrast.   Á tilvitnuðum stjórnarfundi var framkvæmdastjóra veitt heimild til að krefjast þess í nafni stjórnar LS að stjórnarmenn sem voru í stjórn Gildis lífeyrissjóðs 2007 og 2008 og sitja þar enn segi af sér.  Greiðslum frá félagsmönnum verði frestað þar til viðkomandi hafai stigið til hliðar.

 Örn sagði vinnu við þetta mál hafa dregist en verkefnið væri hafið.

 

Um lífeyrissjóðsmál samþykkti aðalfundur LS eftirfarandi:

 „Framkvæmdastjóra LS falið að kanna kosti þess og galla að stofna lífeyrissjóð smábátasjómanna.“

 

 

 

 

1 Athugasemdir

Stið það eindregið að stofna lífeyrissjóð, í það minnsta að semja við einhvern annan en Gildi. Er það ekki rétt munað hjá mér að Gildi er eini lífeyrissjóðurinn sem sjómenn verða að greiða í?
Ég hef alla vega ekki mikinn áhuga á að borga þangað lengur.

 

efnisyfirlit síðunnar

Hönnun og umsjón: GB hönnun ehf, Laugavegi 13, 101 Reykjavík, augl@smabatar.is

...