Samstaðan er og verður sterkasta vopn trillukarla - Landssamband smábátaeigenda

Samstaðan er og verður sterkasta vopn trillukarlaEftirfarandi grein eftir Örn Pálsson birtist í DV í dag, 19. nóvember:


„Síðastliðinn mánudag 15. nóvember ritar blaðamaður ársins 2009, Jóhann Hauksson á DV, frétt undir fyrirsögninni:  „Dómsmál klýfur smábátamenn í fylkingar“.   Málefnið er opnað á forsíðu með eftirfarandi:  „Klofningur smábátamanna - nýtt félag í fæðingu“


Við lestur fréttarinnar varð undirritaður fyrir miklum vonbrigðum, þar sem með einhliða fréttaflutningi er Landssamband smábátaeigenda og forysta þess að ósekju gerð tortryggileg.  Að mínu mati tel ég blaðamanninn ekki gæta hlutleysis við skrif fréttarinnar, sem ég átti síst von á úr hans ranni. 

Í fréttinni er fjallað um dóm Hæstaréttar sem vissulega getur leitt til óvissu um framtíð LS.   Næsti málsliður er eftirfarandi:  „Samkvæmt heimildum DV hafa forsvarsmenn félagsins leitað eftir stuðningi meðal þingmanna við að tryggja hag félagsins, jafnvel með lögum.“


Ef einhverjir lesenda DV hafa skilið þetta svo að forsvarsmenn LS hafi ákveðið að fá stuðning þingmanna fyrir lagasetningu í kjölfar dómsins er slíkt ekki rétt.

Í tíð Einars K. Guðfinnssonar sem sjávarútvegsráðherra var hafin vinna í Sjávarútvegsráðuneytinu við að breyta lögum um greiðslumiðlun.  Hvati þess var skýrsla starfshóps sem forsætisráðherra skipaði í kjölfar frumkvæðisathugana Umboðsmanns Alþingis, er varðar lögbundna gjaldtöku í þágu hagsmunasamtaka og félagafrelsisákvæði stjórnarskrárinnar.  

Enn er unnið að þessu málefni og hefur dómur Hæstaréttar nú gefið betri leiðbeiningar um ferlið. 


Það sem mér þykir ennfremur umhugsunarvert í frétt DV er að blaðamaður lætur hjá líðast að leita til mín við skrif fréttarinnar.  T.d. hefði hann getað fengið afrit af tölvupósti frá mér til eins félagsmanns, sem hann segir hafa verið sendan til nokkurra útgerðarmanna.  Staðreyndin er að aðeins einn félagsmaður óskaði upplýsinga og það er ekki sá sem vitnað er til í frétt DV.

Ekki ætla ég að setja á prent hugleiðingar um hvaða hvatir liggja á bakvið umrædda frétt.   Það skal hins vegar meitlað í stein að með þeirri samstöðu sem trillukarlar hafa sýnt sl. aldarfjórðung hafa þeir byggt upp gríðarlega öflug félagasamtök, Landssamband smábátaeigenda, sem hefur reynst þeim farsæll félagsskapur.  Landssambandið hefur með starfi sínu náð að vinna úr vandasömum málum sem sum hver skarast milli einstakra félagsmanna.  Þar hefur félaginu lánast að hafa hagsmuni heildarinnar að leiðarljósi.   Þar með talið að fagna hugmyndum um strandveiðikerfið og hvetja til þess að því verði komið á og hnýta svo fyrir með áskorunum um lögfestingu þess.  Það er bundið í lög að strandveiðar hefjast árlega 1. maí og lýkur 31. ágúst.


Ég hvet trillukarla til að standa vörð um félag sitt, Landssamband smábátaeigenda, hér eftir sem endra nær.  Samstaðan er beittasta vopnið.

 

 

Örn Pálsson framkvæmdastjóri

Landssambands smábátaeigenda“

1 Athugasemdir


Hvað hefur LS gert fyrir kótalausa?

 

efnisyfirlit síðunnar

Hönnun og umsjón: GB hönnun ehf, Laugavegi 13, 101 Reykjavík, augl@smabatar.is

...