Framundan er mikil barátta í að verja smábátaútgerðina - Landssamband smábátaeigenda

Framundan er mikil barátta í að verja smábátaútgerðinaÍ hádegisfréttum RÚV var fjallað um boðaðar breytingar á lögum um stjórn fiskveiða.  Þar sem fréttastofan segist hafa frumvörpin undir höndum verður að telja fréttina áreiðanlega.   Þar segir m.a. að:

 

·      15% kvótans verði tekin af útgerðarmönnum

·      helmingur kvótaaukningar fari í leigupotta

·      sveitarfélög fái fullt forráð yfir byggðakvóta

·      strandveiðar verði treystar í sessi

·      veiðigjald verði tvöfaldað

·      framsal verði óheimilt nema í undantekningartilfellum

·      veðsetning kvóta verði óheimil nema í undantekningartilfellum

·      gerðir verði nýtingasamningar við útgerðina til 15 ára

·      heimildir til að landa meðafla verði rýmkaðar

 

Af flestu framantöldu er ljóst að framundan er mikil barátta hjá LS við að verja smábátaútgerðina.  Mjög er áríðandi að koma sjónarmiðum trillukarla á framfæri og leggja áherslu á mikilvægi smábátaútgerðarinnar fyrir hinar dreifðu byggðir.  Að öllu jöfnu er hún í yfirburðastöðu í að útvega fiskvinnslunni besta hráefnið sem gefur hæsta útflutningsverð.  Smábátaveiðar eru umhverfisvænar, olíunotkun hvergi lægri og eftirspurn eftir þeirri hágæðamatvöru sem fiskurinn frá þeim er eykst jafnt og þétt.  


Frétt RÚV
 

 

 

 

efnisyfirlit síðunnar

Hönnun og umsjón: GB hönnun ehf, Laugavegi 13, 101 Reykjavík, augl@smabatar.is

...