Meirihlutaálit sjávarútvegsnefndar veldur vonbrigðum - Landssamband smábátaeigenda

Meirihlutaálit sjávarútvegsnefndar veldur vonbrigðumMeirihluti sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar vandar umsagnarbeiðendum ekki kveðjurnar.  Í nefndarálitunu segir orðrétt:


„Óhætt er að segja að almennt hafi umsagnir og ummæli umsagnaraðila um málið verið nokkuð neikvæðar og óvægnar.  Þannig kom ítrekað fram að umsagnaraðilar teldu frumvarpið óvandað, m.a. þar sem það innihéldi nýjar tillögur sem ekki hefðu fengið mikla umfjöllun í þjóðfélaginu.  Þá var gagnrýnt að ekki hefði verið lagt mat á mögulegar afleiðingar tillagnanna áður en frumvarpið var lagt fram og mikið gert úr því að líkur væru á að efnahagslegar afleiðingar þess yrðu alvarlegar og verulegar enda væri með því gengið freklega á þátt hagkvæmni í fiskveiðum.“

…………………

„Að auki virtust umsagnaraðilar marghafna flestum hugmyndum frumvarpsins nánast sama hvaða nafni þær nefndust enda gengju þær gegn hagsmunum sem snerta eignarhald á atvinnutækjum sjávarútvegsins og rétt þeirra sem starfa við sjávarútveg til áframhaldandi starfa.“

 

LS mótmælir því að nefndin skuli hafa metið umsögn félagsins á þennan hátt.

 

Þá harmar LS að ekki hafi verið tekið tillit til ábendinga félagsins um breytingar á frumvarpinu.   LS lýsir furðu sinni á afstöðu nefndarinnar að ganga gegn hugmyndum sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra um að allar tegundir útgerða legðu jafnt til af veiðiheimildum til eflingu byggða, strandveiða og línuívilnunar.  Með tillögum nefndarinnar er rýrður hlutur smábátaútgerðarinnar og gengið þvert á tillögu sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra um jöfnuð.

 

LS skorar á sjávarútvegs- og landbúnaðarnefnd Alþingis að taka aftur framkomnar breytingar um ójöfnuð.   Ennfremur skorar LS á nefndina að skoða sérstaklega hugmyndir félagsins um byggða- og línuívilnun til allra dagróðrabáta og frestun á gildistöku hlutdeildarþaka krókaaflamarksbáta.

 

 

Nefndarálit meirihluta SLNA

Breytingartillaga meirihluta SLNA
 

 

efnisyfirlit síðunnar

Hönnun og umsjón: GB hönnun ehf, Laugavegi 13, 101 Reykjavík, augl@smabatar.is

...