Tillögur LS um heildarafla - Landssamband smábátaeigenda

Tillögur LS um heildaraflaÁ fundi með sjávarútvegsráðherra sl. mánudag lagði LS fram tillögur sínar um heildarafla á næsta fiskveiðiári.  Í töflunni sem hér fylgir eru í fyrsta dálki tillögur LS, í mið dálkinum ráðgjöf Hafró og því næst ákvörðun ráðherra um heildarafla á fiskveiðiárinu 2011 / 2012.

Screen shot 2011-07-08 at 00.43.40.png 

Eins og þarna kemur fram mælti LS með því að ákvörðun um heildarafla í grásleppu verði ekki ákveðinn fyrr en 15. febrúar 2012.

 

Þorskur - leyfilegur heildarafli verði 200 þús. tonn

Á fundinum lagði LS áherslu á að stjórnvöld endurskoði nýtingarstefnu fyrir þorsk - krafan er að það verði gert nú þegar.  Komið hefur í ljós að aflaregla sem byggt er á tekur einvörðungu mið af togararalli Hafrannsóknastofnunarinnar, annar þekkingarbrunnur er ekki notaður, svo sem afladagbækur, þekking og ráðleggingar sérfræðingahóps skipstjóra.  Þá er tugaprósenta stækkun hrygningarstofns á sl. árum að engu hafður við ráðgjöf Hafró um heildarafla.

LS studdi mál sitt fjölmörgum rökum sem byggð voru á tölum úr ástandsskýrslu Hafrannsóknastofnunarinnar.

 

Ýsa - leyfilegur heildarafli verði 50 þús. tonn.

Í máli LS kom m.a. eftirfrandi fram:  Ekkert lát er á góðri ýsuveiði krókaaflamarksbáta á grunnslóð.  Niðurstaða Hafrannsóknastofnunarinnar um niðurskurð í ýsu er í fullu samræmi við minnkandi ýsugengd á þeim svæðum sem togararallið er stundað.  Þessu er öfugt farið með veiðisvæði krókabáta og því nauðsynlegt að sérstök ýsuívilnun verði hjá línubátum.   Þannig mundi vera hægt að færa sóknina inn á þau svæði sem ýsan hefur fært sig og auka vægi umhverfisvænna veiða.  Það sem af er ári hafa krókaaflamarksbátar veitt 26% af ýsuaflanum, en þeir hafa einungis 15,9% hlutdeild.

 

Steinbítur - leyfilegur heildarafli verði 12 þús. tonn.

Það helsta sem fram kom í máli LS var eftirfarandi:  Steinbítsveiðimenn hafa ekki merkt samdrátt í steinbítsveiðum.  Þeir benda hins vegar á að útbreiðsla hans hafi breyst á undanförnum árum, hann veiðist nú á mun fleiri stöðum en áður hefur verið.  Stærðarsamsetning er jöfn.   LS hefur tekið þá ákvörðun að leggja til að bein sókn í steinbít með dregnum veiðafærum verði tafarlaust bönnuð.  Strax þarf að samþykkja tillögur Hafrannsóknastofnunarinnar um stækkun á Látragrunnssvæðinu þar sem veiðar eru bannaðar yfir hrygningartímann.


Ufsi - leyfilegur heildarafli verði 50 þús. tonn

Félagsmenn LS hafa ekki merkt að minni ufsi sé á ferðinni en verið hefur á undanförnum árum.  Tillaga LS gengur því út á óbreyttan heildarafla auk þess að til viðbótar kæmi handfæraafli sem veiddur er yfir sumarið.  Ufsi veiddur á handfæri á tímabilinu arpríl - ágúst teljist ekki til aflamarks.

 

Skötuselur - leyfilegur heildarafli verði 4 þús. tonn

Grásleppusjómenn hafa miklar áhyggjur af aukinni gengd skötusels á þeirra mið.  Skötuselurinn er yfirleitt fullur af rauðmaga og við hlið hans eru tæjur af grásleppu sem hann hefur ælt úr sér þegar hann veiðist.  Fljótt eftir að skötuselur hefur komið á grásleppumiðin hverfur grásleppan en rauðmaginn vegna vöktunarhlutverks tekst á við selinn sem endar í gini óvættsins.   Nauðsynlegt er að veiða selinn á grásleppumiðunum og má kvótaleysi viðkomandi ekki koma í veg fyrir það.    Krafa LS er að skötuselur sem meðafli við grásleppuveiðar reiknist ekki til aflamarks.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

efnisyfirlit síðunnar

Hönnun og umsjón: GB hönnun ehf, Laugavegi 13, 101 Reykjavík, augl@smabatar.is

...