Ótal rök mæla með því að auka heildarafla í þorski - Landssamband smábátaeigenda

Ótal rök mæla með því að auka heildarafla í þorski


 

 Eftirfarandi grein eftir Örn Pálsson birtist í Fiskifréttum 21. júlí sl.:

„Ótal rök mæla með því að auka heildarafla í þorski

Nýtingarstefnu þarf að breyta

Rúmur mánuður er liðinn frá því samráðsvettvangur sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra um nýtingu helstu nytjafiska skilaði skýrslu til ráðherra. Undirritaður átti sæti í samrinn hafði﷽stofnsins.  Það ligguru ndurskoða n að mrði fyrirkomulagi vi ma ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddáðsvettvanginum og hóf störf þar fullur bjartsýni um að brátt lægi fyrir niðurstaða sem fælist í því að rétt væri að auka heildarafla í þorski. 

Ótal rök mæltu með því. Sjómenn sammála um að nægur þorskur væri á miðunum, skýrslur Hafrannsóknastofnunarinnar sýndu að árangri við uppbyggingu veiði- og hrygningarstofns hefði verið náð löngu fyrir þann tíma sem spáð hafði verið. Þar fyrir utan kallaði þjóðin eftir aukinni atvinnu, auknum tekjum samfara meiri möguleikum á að koma sér upp úr þeim efnahagsþrengingum sem hún er í.

 

Eingöngu miðað við togararall

Niðurstaða samráðsvettvangsins varð hins vegar sú að nýtingarstefna stjórnvalda heimilaði ekki hærra veiðihlutfall úr veiðistofni en 20%.  Mælingar Hafrannsóknastofnunarinnar á stærð veiðistofnsins lá fyrir og þar við situr. Ekki er gert ráð fyrir neinum sveigjanleika í aflareglunni. Í vinnunni kom í ljós og finnst mér það með ólíkindum að Hafró hafi komist upp með það á undanförnum árum að taka eingöngu mið af mælingum úr togararallinu við ákvörðun um stærð veiðistofnsins. Það lá því fyrir eftir að samráðsvettvangurinn hafði farið í gegnum þessi mál að nýtingarstefna stjórnvalda heimilar ekkert frávik frá 20% aflareglu og alveg sama hversu líkurnar eru litlar á að hrygningarstofninn fari niður fyrir 220 þúsund tonn 2015 þá skuli ekki vera hróflað við einu né neinu.

 

Lokað á breytingar til fimm ára 

Í starfi mínum innan samráðsvettvangsins sannfærðist ég alltaf meir og meir um það að ekki hefði farið fram nein gagnrýnin umræða hjá stjórnvöldum eða innan ríkisstjórnarinnar áður en nýtingarstefnan var samþykkt. Hafrannsóknastofnunin hefði einfaldlega komið með plaggið og það samþykkt. Með henni var verið að loka fyrir möguleika á öllum breytingum til fimm ára. Kvittað undir að í einu og öllu skyldi farið eftir því sem afar umdeilt togararall gæfi af sér. Ég tel að ákvörðunin hafi verið gríðarleg mistök og kalli þess vegna á að ríkisstjórnin geri nú þegar breytingar á nýtingarstefnunni.

 

Hrygningarstofn í hámarki

Eins og minnst var á í upphafi greinarinnar hefur Hafrannsóknastofnunin sýnt okkur tölur um að stærð veiði- og hrygningarstofns hafi nú þegar verið náð sem spáð var að kæmi fram 2013 og jafnvel síðar. 

Hrygningarstofn er nú í sögulegu hámarki síðustu áratugi og ekkert bendir til þess að hann fari minnkandi á næstu árum. Hann hefur stækkað um 77% á undanförnum 4 árum. Hafró mælir hann nú 362 þúsund tonn og leita þarf aftur til ársins 1964 til að finna jafnoka hans.  

Sömu sögu er að segja af stærð veiðistofnsins. Hann mælist nú 969 þúsund tonn en viðlíka stærð veiðistofns hefur ekki mælst síðustu 22 árin eða frá 1989. Ágætt er að minna hér á að það ár voru veidd 356 þúsund tonn af þorski en ráðleggingar Hafró voru að veidd skyldu 300 þúsund tonn það árið.

Verði heildarafli á næsta fiskveiðiári 250 þúsund tonn en ekki 177 þúsund munu bæði veiði- og hrygningarstofnar stækka.

 

Tekið undir gagnrýni

Engan alþingismann hef ég heyrt andmæla því að taka eigi með í ráðgjöf um heildarafla þá gríðarlegu þekkingu sem býr í reynslu sjómanna. Í dag liggur það fyrir að svo er ekki gert.

Í skýrslu samráðsvettvangsins er komið inn á alla þessa þætti. Þar er tekið undir gagnrýni á nýtingarstefnu og aflareglu og lagt til „að breytt verði fyrirkomulagi við mótun og endurskoðun nýtingarstefnu“. Einnig að „byggja á víðtækum þekkingar- og reynslugrunni þeirra sem að málinu koma, þ.m.t. þekkingu sjómanna. Fyrsta verkefnið yrði að endurskoða nýtingarstefnu fyrir þorsk.“

 

Höfundur er framkvæmdastjóri

Landssambands smábátaeigenda

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

efnisyfirlit síðunnar

Hönnun og umsjón: GB hönnun ehf, Laugavegi 13, 101 Reykjavík, augl@smabatar.is

...