Tíu tillögur til varnar höfunum - Landssamband smábátaeigenda

Tíu tillögur til varnar höfunum


Á aðalráðstefnu UNESCO í París hinn 1. nóvember s.l. var kynnt og undirbúin áætlun sem fer fyrir ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun, árið 2012.  Ráðstefnan er framhald ráðstefnunnar sem haldin var í Rio árið 1992 og 2002 í Jóhannesarborg. Ráðstefnan 2012 ber heitið Rio +20. 

Í áætluninni er m.a. farið yfir mikilvægi haf- og strandsvæða fyrir efnhag og afkomu í heiminum, gildi hafsins varðandi dýrmæt næringarefni og þátt þess í veðurfari.

Þá kemur fram að þrátt fyrir að 70% af yfirborði jarðar sé undir hafi, sé aðeins 1% þess verndað.

Í áætluninni koma fram 10 megin tillögur svo bæta megi stjórnun á haf- og strandsvæðum heimsins:

° Stofna alþjóðlegan markað um kolefni til að beintengja efnahagslegan vöxt og náttúruvernd

° Fylla upp í stjónunarlegt tómarými varðandi úthöfin með því að staðfesta Hafréttarsáttmála Sameinuðu þjóðanna

° Styðja þróun grænna hagkerfa á eyjaklösum þróunarríkjanna

° Ýta undir rannsóknir á súrnun sjávar og hvernig draga megi úr henni

° Auka getu viðeigandi stofnana til að stunda vísindalega vöktun á haf- og strandsvæðum

° Endurskipuleggja og efla félagasamtök varðandi svæðisbundna stjórnun

° Hvetja til ábyrgra fiskveiða og fiskeldis í grænum hagkerfum

° Styrkja lagaramma sem auðveldar að fást við "yfirgangssamar" tegundir í ferskvatnskerfum

° „Grænka“ næringarefnaiðnaðinn (t.d. áburð)

° Hvetja til samræmingar og virkni kerfi Sameinuðu þjóðanna er varða málefni hafsins


Áætlunin var sett saman af aðilum frá FAO, UNESCO, Alþjóða siglingamálastofnuninni og Alþjóða þróunarmálastofnuninni.
Höfundar hennar benda á fjölmarga þætti sem fæstir leiða hugan að, dags daglega. Þær samþykktir sem gerðar voru í Rio og Jóhannesarborg hafa ekki valdið svefntruflunum hjá mörgum ríkisstjórnum heims. Þannig eru yfir 400 hafsvæði í dag, sem hafa verið lýst „líffræðilega dauð“.

Þeir skafa síðan ekkert af því:

„Full framkvæmd flestra þessara markmiða krefst þess að ríki, alþjóðastofnanir og alþjóða samfélagið leggi meira á sig. Núverandi ástand er afrakstur lítils pólitísks áhuga og takmarkaðra fjárframlaga, vanmáttugra stofnana, ófullnægjandi vísindalegra gagna og ójafnvægis markaða".


 

efnisyfirlit síðunnar

Hönnun og umsjón: GB hönnun ehf, Laugavegi 13, 101 Reykjavík, augl@smabatar.is

...