Nýtingarsamningur í stað leyfis - Landssamband smábátaeigenda

Nýtingarsamningur í stað leyfisEins og greint var frá í gær hefur LS skilað til atvinnuveganefndar Alþingis umsögn um frumvarp til laga um stjórn fiskveiða.
Meðal þess sem félagið leggur áherslu á að verði breytt í frumvarpinu er eftirfarandi:


 • Ráðgefandi hópur útgerðarmanna og sjómanna komi að veiðiráðgjöf ásamt Hafrannsóknastofnuninni.

 • LS er andvígt sams konar nýtingarstefnu og fylgt er í þorski byggða á aflareglu í formi reiknireglu sem byggir á stofnstærðarmælingum Hafrannsóknastofnunarinnar.

 • Ráðherra verði heimilt að breyta heildarafla innan fiskveiðiársins sem nái til einstakra veiðisvæða og veiðarfæra.

 • Áætlaður afli til strandveiða og afli til línuívilnunar hafi ekki áhrif til lækkunar á heildarafla til aflahlutdeildar.

 • LS mótmælir harðlega gengisfellingu aflahlutdeildar við ákveðið hámark á heildarafla.

 • LS krefst þess að gerður sé nýtingarsamningur í stað nýtingarleyfa og hann nái til 25 ára.  

 • LS mótmælir harðlega skerðingu aflahlutdeilda um 3% við framsal, frystingu framsalsheimilda við núverandi aflamark og afnámi framsals á aflahlutdeild 1. september 2032.

 • Framsal verði að mestu án takmarkana

 • Strandveiðar verði án heildaraflaviðmiðunar enda skerði þeir ekki rétt aflahlutdeild krókaaflamarksbáta né smábáta á aflamarki.  

 • Standa vörð um byggðakvóta og línuívilnun sem nái til allra dagróðrabáta

 • VS reglur verði sérstaklega útfærðar við grásleppuveiðar

 • Fjölgað verði tegundum sem falla undir hámarksaflahlutdeild og veittur verði aðlögunartími í 15 ár.
 
 • Mótmælt er harðlega niðurfærslu aflahlutdeildar í þorsk, ýsu, steinbít og ufsa og krefst LS þess að ákvæði gildandi laga „niðurgírun“ er lúta að „aflapottum“ verði óbreytt.  

 • Ný lög komi til framkvæmda 1. september 2013  
 

efnisyfirlit síðunnar

Hönnun og umsjón: GB hönnun ehf, Laugavegi 13, 101 Reykjavík, augl@smabatar.is

...