Strandveiðar - þakkir til þjóðarinnar - Landssamband smábátaeigenda

Strandveiðar - þakkir til þjóðarinnarStrandveiðar voru einn af dagskrárliðum stjórnar LS sem fjallað var um á fundi hennar nýverið.   Etirfarandi ályktun var samþykkt:


„Fundur í stjórn Landssambands smábátaeigenda haldinn á Raufarhöfn 17. júlí 2013 þakkar velvild þjóðarinnar í garð strandveiða. 

Strandveiðar hafa á aðeins örfáum árum sannað gildi sitt fyrir auðugra mannlífi í hinum dreifðu byggðum samhliða því að vera til fyrirmyndar um nýtingu auðlindarinnar með umhverfisvænum hætti.

Handfæraveiðar eru jafnt nú sem áður fyrr mikilvægur þáttur í útgerð landsmanna.  Við handfæraveiðar stíga fjölmargir sjómenn framtíðarinnar sín fyrstu spor til áralangrar sjómennsku sem tekur aftur á móti þeim þegar aldurinn færist yfir.  

Mikil framþróun hefur orðið í veiðitækni með tilkomu hátæknivæddra handfærarúlla sem alfarið er sprottin úr íslensku hugviti.  Auk þess að veiða bolfisk hefur búnaðurinn leitt af sér aðferð við uppsjávarveiðar.  Miklar vonir eru bundnar við færaveiðar á makríl þar sem hann er mjög eftirsóttur á erlendum mörkuðum.

Barátta trillukarla fyrir frjálsum handfæraveiðum hefur verið knúin áfram af félagi þeirra, Landssambandi smábátaeigenda.  Strandveiðar eru afurð þessara baráttu.  Það er skoðun LS að veiðar handfærabáta skili þeim stofnum sem þeir nýta sjálfbærum til komandi kynslóða.  Með vísan til þess eigi veiðar þeirra að vera fyrir utan ráðgjafar Hafrannsóknastofnunar og ekki á nokkurn hátt að hafa áhrif á ákvörðun ráðherra um heildarafla.


Þannig að jafnræðis verði gætt meðal aflahlutdeildarhafa þykir Landssambandi smábátaeigenda rétt að takmarka strandveiðar við eftirfarandi þætti:

    • 4 mánuðir á ári 
    • 4 dagar á viku
    • 4 færarúllur að hámarki
    • afli í hverri veiðiferð reiknist ekki hærri en 650 þorskígildi
    • eigandi viðkomandi báts stundi veiðarnar
    • svæðaskipting verði óbreytt.

Stjórn Landssambands smábátaeigenda beinir því til stjórnvalda að við fyrirhugaða endurskoðun laga um stjórn fiskveiða verði strandveiðar settar í lög með framangreindum áherslum.“


IMG_0855.jpg


1 Athugasemdir

Sælir félagar. Mín skoðun er sú að á meðan strandveiðar eru ekki gefnar frjálsar þurfi stjórnunin að útfærast þannig að fyrirfram sé gefinn út fjöldi veiðidaga í hverjum mánuði.Með því móti hyrfi hvatinn til að róa á biluðum bát í vitlausu veðri eftir ónýtum fiski uppí fjöru. Einnig finnst mér greinin um að eigendur verði að róa arfavitlaus, veikist menn eða meiðist skulu þeir bara fara á hausinn,einig dregur hún úr nýliðun þar sem ungir menn þurfa að kaupa bát til að prófa hvort þetta eigi við þá, mikið nær væri að binda þessi réttindi við ríkisborgararétt.Þar að auki skil ég ekki tilganginn með svæðaskiftingunni.Kveðja Óli

 

efnisyfirlit síðunnar

Hönnun og umsjón: GB hönnun ehf, Laugavegi 13, 101 Reykjavík, augl@smabatar.is

...