Frumvarp um veiðigjöld - Landssamband smábátaeigenda

Frumvarp um veiðigjöld
Á næstu dögum mun sjávarútvegsráðherra mæla fyrir frumvarpi um breytingu á lögum um veiðigjöld.  Í athugasemdum við frumvarpið er í 3. lið fjallað um meginefni frumvarpsins.  


Veiðigjald verði ákveðið til þriggja ára á grundvelli sömu aðferðar og viðhöfð var við            
        ákvörðun gjaldanna fyrir yfirstandandi fiskveiðiár 2014/2015.

Ákveðið verði tiltekið lágmarksveiðigjald á alla stofna.

Veiðigjaldsnefnd verði falið að reikna framlegð við veiðar á einstökum nytjastofnum og 
        afkomigildi.

Sérstakt álag (10 kr/kg) verði lagt á veiðigjald á makríl.

Veiðigjald verði innheimt í staðgreiðslu.

Fyrirmæli um tímabundna lækkun veiðigjalds vegna kvótakaupa taki nokkrum breytingum.

Tekið verði upp veiðigjald á hvalveiðar.

Upplýsingum um kostnað við veiðar verði safnað með skattframtölum.


 

efnisyfirlit síðunnar

Hönnun og umsjón: GB hönnun ehf, Laugavegi 13, 101 Reykjavík, augl@smabatar.is

...