Viðbótarúthlutun á makríl til smábáta - Landssamband smábátaeigenda

Viðbótarúthlutun á makríl til smábáta

Gefin hefur verið út reglugerð um ráðstöfun 2.000 tonna viðbótaraflaheimilda á markíl á árinu 2015.  Samkvæmt henni er hún eyrnamerkt til smábáta - báta styttri en 15 metra að mestu lengd og minni en 30 brúttótonn að stærð.  

Reglugerðin er sett með stoð í lögum um stjórn fiskveiða þar sem vísað er til ákvæðis til bráðabirgða VIII.   Veiðiheimildir til smábáta eru þar með komnar í 9.026 tonn sem jafngildir 5,2% heildarúthlutunar. Helstu atriði reglugerðarinnar eru:


  • Reglugerðin gildir um aflaheimildir á makríl á árinu 2015

  • Greiða þarf gjald - 8 krónur - fyrir hvert kíló 

  • Bátar sem fengu úthlutað 27 tonnum eða meira samkvæmt reglugerð 532/2015 þurfa að hafa veitt 80% sinna veiðiheimilda til að öðlast rétt til úthlutunar úr 2.000 tonna pottinum.

  • Bátar sem eru innan framangreindra stærðarmarka og fengu enga úthlutun eða minni en 27 tonn geta fengið úthlutað án veiðiskyldu.

  • Framsal á heimildum úr 2.000 tonna potti er óheimilt.

  • Hámarksúthlutun á bát eru 15 tonn. 

 

efnisyfirlit síðunnar

...