KRÓKUR - þakklæti til Vesturbyggðar - Landssamband smábátaeigenda

KRÓKUR - þakklæti til Vesturbyggðar
Aðalfundur Strandveiðifélagsins KRÓKS var haldinn á Heimsenda á Patreksfirði 19. september sl.  Félagsmenn fjölmenntu til fundarins og eftir að hafa hlýtt á ávarp formanns síns Friðþjófs Jóhannssonar var gengið til aðalfundarstarfa.


Grásleppan bar fyrst á góma.  Sá orðrómur hafði borist til Króksmanna að tillaga um atkvæðagreiðslu meðal grásleppukarla um kvótasetningu yrði til umræðu á aðalfundi LS.  

Umræður urðu snarpar um málefnið en engin ágreiningur varð um niðurstöðuna.  Strandveiðfélagið KRÓKUR mótmælir öllum hugmyndum um kvótasetningu á grásleppu.


IMG_2761.jpg

Línuívilnun og byggðakvóti

Fundarmenn voru á einu máli um að línuívilnun hefði komið verulega vel út þegar horft væri til aukningar á línuveiðum.  Veiðarnar hefðu stuðlað að meira framboði á afla frá dagróðrabátum sem aukið hefði umsvif í landi.   Samstaða var meðal fundarmanna að skora á stjórnvöld að hækka prósentu sem færi til ívilnunar og hún gengi til allra dagróðrabáta.


Byggðakvóti var eins og endranær ræddur á aðalfundi Strandveiðifélagsins KRÓKS.  Þeir sem til máls tóku voru á einu máli um að einfalda ætti reglur þar um.  Byggðakvótinn ætti eingöngu að vera nýttur af dagróðrabátum úthlutað sem ívilnun við löndun.  Vesturbyggð yrði falin umsjón heimildanna og úthlutun á ákveðinni prósentu af afla viðkomandi báts hverju sinni.  Væri prósentan 20, væri dæmið þannig að við löndun á 1 tonni hefði viðkomandi eytt 800 kg af sínum kvóta.   Við breytinguna yrði einnig að líta til þeirra útgerða sem litlar veiðiheimildir hefðu, tryggja yrði ákveðið lágmark til þeirra.


IMG_2762.jpg

Stórbætt aðstaða fyrir smábáta

Á fundinum var kynnt stórbætt bryggjuaðstaða fyrir smábáta á Patreksfirði og Bíldudal.  Búið er að dýpka höfnina á Patreksfirði og koma fyrir flotbryggju með 28 plássum og á Bíldudal hefur verið sett ný framlenging á flotbryggjuna.  Af þessu tilefni samþykktu fundarmenn eftirfarandi:

Strandveiðifélagið KRÓKUR þakkar þann góða hug sem bæjarstjórn Vesturbyggðar hefur sýnt í að efla útgerð smábáta með stórbættum hafnarskilyrðum og stuðningi við strandveiðar.


Friðþjófur Jóhannsson var endurkjörinn formaður KRÓKS.
Hin nýja hafnaraðstaða


IMG_2766 (1).jpg 

efnisyfirlit síðunnar

...