Lægra verð á ýsu - Landssamband smábátaeigenda

Lægra verð á ýsu
Á aðalfundi LS gerði Örn Pálsson framkvæmdastjóri verðlækkun á ýsu að umtalsefni.  Í ræðu hans kom m.a. fram að verð á mörkuðum í ágúst - september væru nú 21% lægri en á sama tíma í fyrra (351 kr/kg í 277 kr/kg).

Í ræðu sinni velti Örn upp hugsanlegum ástæðum fyrir þessari verðlækkun og þeirri miklu ábyrgð sem ráðherra bæri þegar hann tæki ákvörðun um árlegan heildarafla í hverri tegund.  Það væri því afar brýnt að hlustað væri á þá aðila sem ættu allt sitt undir því að fara varlega -  sjómenn og útgerðarmenn.  


Döpur tíðindi
Fundur Hafrannsóknastofnununar með hagsmunaaðilum í júní 2014 um ástand nytjastofna var ekki uppörvandi.  Einkum var það vegna dapra tíðinda um arfa slaka nýliðun enn eins ýsuárgangsins.  Hann væri sjá sjötti í samfeldri röð lélegra árganga.  Árgangarnir 2008 - 2013 stæðu vart undir hærri afla en 23 þús. tonnum næstu árin.

„Vegna lélegrar nýliðunar munu stofnstærð og afli minnka enn frekar á komandi árum.“

eins og segir í skýrslu Hafrannsóknastofnunar frá júní 2014.

Tillaga stofnunarinnar var að heildarafli í ýsu yrði skertur um 20%.  Ráðherra fór að tillögum hennar og gaf út 30.400 tonn sem leyfilegan heildarafla fyrir fiskveiðiárið 2014/2015.

Landssamband smábátaeigenda gagnrýndi ákvörðunina og benti á marktækan mun á mælingum úr haust - og vorralli.  Haustrallið endurspeglaði betur það sem sjómenn upplifðu á miðunum þar sem hvert heimsmetið af fætur öðru var slegið í ýsuafla hjá línubátum árin 2013 og 2014.  LS óskaði eftir að útreikningar og ráðgjöf tæki því fremur mið af haustrallinu.  Ekki var fallist á ósk LS. 


40% sveifla á 2 árum
Í júní síðast liðnum hlýddu hagsmunaaðilar á vísindamenn Hafrannsóknastofnunar fara yfir ástandið á ýsunni.  Gera mátti ráð fyrir válegum tíðindum miðað við fundinn 2014.  Það kom því öllum á óvart að ekki var minnst á niðurskurð á heildarafla ýsu.  Niðurstaðan var eftirfarandi:

„Samkvæmt núverandi stofnmati gefur 40% aflaregla 36.400 tonn á fiskveiðárinu 2015/2016.“ 

Ýsukvótinn var því aukinn um 20%.  40% sveifla í ráðgjöf á 2 árum.

Screen Shot 2015-10-26 at 13.15.06.jpg


Markaðurinn bregst við 
Í ræðu sinni beindi Örn sjónum sínum að hugsanlegum viðbrögðum hjá innkaupaaðilum stórmarkaðanna við lestur á svartri skýrslu Hafró 2014.

„Setjum okkur nú í spor erlends stórmarkaðs sem kaupir héðan ýsu.  Hvernig bregst hann við þegar hann sér þetta?  Jú - minna framboð næstu árin - hærra verð.  Ég leita á ný mið.“

Í dag standa seljendur héðan í þeim sporum að finna markaði fyrir óvænta 20% aukningu í ýsu.  Hugsanlega er það skýringin á þeirri verðlækkun sem nú hefur því miður orðið.


Sjá nánar ræðu Arnar  

efnisyfirlit síðunnar

...