Byggðakvóti verði nýttur af dagróðrabátum - Landssamband smábátaeigenda

Byggðakvóti verði nýttur af dagróðrabátum
Nýverið átti LS fund með ráðherraskipuðum starfshópi sem fékk það verkefni að skoða löggjöf og framkvæmd byggðakvótans.  Á fundinum voru fjölmargt sem LS ræddi við nefndina.  

Meðal þess var:

   • Verðlagning afla
   • Samningar - staða seljenda
   • Greiðslutryggingar
   • Fækkun vinnsluaðila
   • Krafa um aukna sérhæfingu


LS lagði áherslu á að: 

   • heimildir til byggðakvóta yrðu skilyrtar til sveitarfélaga samkvæmt reglum sem mótaðar hafa verið.
  
   • réttur til nýtingar væri hjá útgerðum sem skráðar væru í viðkomandi byggðarlagi og bátar í þeirra eigu sem skráðir eru með heimahöfn í byggðarlaginu og stunda dagróðra þaðan, enda hafi viðkomandi uppfyllt framangreint á næstliðnu fiskveiðiári. 


Varðandi úthlutun eru tillögur LS þessar:

   • Með ívilnun á aflaheimildir við löndun með sambærilegum hætti og gildir um línuívilnun

   • 10 tonnum úthlutað í upphafi hvers fiskveiðiárs til útgerða þar sem eigandinn hefur átt heimilisfesti í byggðarlaginu sl. 10 ár.


Sala aflans

 • Fiskvinnsla í viðkomandi byggðarlagi hefur forkaupsrétt af afla þeirra báta sem njóta byggðaívilnunar. 

 • Greitt verði meðaltalsverð sem fæst á nærliggjandi fiskmörkuðum á löndunardegi

 • Greiðslufyrirkomulag og greiðslutrygging verði með sama hætti og hjá aðilum sem kaupa af fiskmörkuðum.

 • Þar sem ekki er fiskvinnsla skal aflinn boðinn upp á fiskmarkaði.Starfshópnum er ætlað að skila lokaniðurstöðum eigi síðar en 6. júlí nk. 

efnisyfirlit síðunnar

...