Veiðigjald - LS leggur til viðbótarafslætti - Landssamband smábátaeigenda

Veiðigjald - LS leggur til viðbótarafslætti
Landssamband smábátaeigend hefur sent atvinnuveganefnd Alþingis umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um veiðigjald (endurútreikningur veiðigjalds 2018).  


LS leggst gegn því að ný gjaldskrá komi til framkvæmda frá 1. janúar 2018.  Þess í stað verði innleiddir viðbótarafslættir á allar útgerðir með reiknað veiðigjald á sl. fiskveiðári að upphæð 11 milljónir og lægra.  Alls eru það 915 útgerðir af 992 sem ættu rétt á slíkum afslætti.  


Í umsögninni segir m.a. orðrétt:  

„Það er skoðun LS að veiðigjöld sem reiknuð eru út frá aðferðum sem veiðigjaldsnefnd hefur tamið sér auki á mismunum milli einstakra stærðar- og útgerðarflokka.“

og síðar

„Markmið LS með framsetningu þessara tillagna er að leiðrétta það ranglæti sem fellst í núverandi fyrirkomulagi á álagningu veiðigjalda, það er að segja að afkoma stærri útgerðaraðila ræðst að stóru leyti af ólíkum þáttum en afkoma smábáta, sé lögð jafnt á alla.“LS leggur áherslu á að atvinnuveganefnd hafi eftirtalið til hliðsjónar við yfirferð á tillögum félagsins:

1. 12% af veiðigjaldinu í ár er tilkomið vegna hagnaðar af vinnslu afla á vinnsluskipum (10%) og 
landvinnslu (2%).  Útgerðir sem ekki njóta þessa hagnaðar ber því að veita 12% afslátt af veiðigjaldi umfram útgerða með vinnslu.  


2. Afsláttur af veiðigjaldi upp á 895 milljónir vegna vaxtagreiðslna af lánum fór til 100 stærstu gjaldenda veiðigjalds.  Upphæðin var einn þáttur í góðri afkomu þeirra sem hækkaði veiðigjald hjá þeim sem engan afslátt fengu.


3. Hluti hagnaðar í sjávarútvegi er kominn til vegna þátta sem eiga ekki við um hefðbundna útgerð smábáta.

   Gengishagnaður
   Söluhagnaður eigna
   Vaxtakjör í evrum upp á 0 - 0,5%
   Þátttaka sjómanna í nýsmíði
   Kjarasamningar þar sem sjómenn borga olíuna sem lækkar fiskverð þeirra um 
           20 - 25% miðað við það sem fæst á fiskmörkuðum.


4. Samkvæmt tölum Hagstofunnar sem upphæð veiðigjalds tekur mið af var hreinn hagnaður báta minni en 10 brl. sem hlutfall af tekjum 0,9% á árinu 2015 og ættu þeir því einvörðungu að greiða lágmarksgjald.  Veiðigjald hjá þeim hækkaði hins vegar jafnmikið og hjá útgerðum þar sem hagnaðartölur eru allt að 26,3%.  


5. 89% af krókaaflamarki er þorskur og ýsa.  Hækkun veiðigjalds í þeim tegundum var rúmlega eitt hundrað prósent, 107% í þorski og 127% í ýsu.


6. Samþjöppun 

Hlutdeild úthlutaðs krókaaflamarks í þorski til einstakra útgerða og fyrirtækja

Aflamark      fiskveiðiárið 2015/2016 voru 50 stærstu með 80,9% hlutdeildarinnar
                 fiskveiðiárið 2017/2018 voru 50 stærstu með 83,9% hlutdeildarinnar

Krókaaflamark    fiskveiðiárið 2015/2016 voru 50 stærstu með 77,7% hlutdeildarinnar
                        fiskveiðiárið 2017/2018 voru 50 stærstu með 84,8% hlutdeildarinnar


7. Lækka verður veiðigjald á litlar og meðalstórar útgerðir á yfirstandandi fiskveiðiári um 600 - 800 milljónir.
logo_LS v á vef 2.jpg 

efnisyfirlit síðunnar

Hönnun og umsjón: GB hönnun ehf, Laugavegi 13, 101 Reykjavík, augl@smabatar.is

...