LS fundar með atvinnuveganefnd Alþingis - Landssamband smábátaeigenda

LS fundar með atvinnuveganefnd Alþingis
Forsvarsmenn Landssambands smábátaeigenda fóru á fund atvinnuveganefndar fyrr í dag.  Þar kynntu þeir umsögn LS við frumvarp til laga um veiðigjald.  


LS skorar á atvinnuveganefnd að kvika ekki frá sjónarmiði sínu um leiðréttingu á veiðigjöldum sl. fiskveiðiárs hjá litlum og meðalstórum útgerðum.  Í umsögn LS kemur m.a. fram að það sé skoðun félagsins að krókaaflamarksbátar og bátar minni en 30 brúttótonn falli undir þann flokk.   „LS leggur mikinn þunga á að atvinnuveganefnd verði við tillögu félagsins um leiðréttingu, að í frumvarpið verði bætt við ákvæði þess eðlis.“


Ályktun 34. aðalfundar LS um veiðigjald:

Aðalfundur LS krefst tafarlausrar lækkunar veiðigjalda og að þau taki mið af afkomu einstakra útgerðarflokka en ekki meðaltalsafkomu í sjávarútveginum. 

Fundurinn brýnir forystu félagsins til að berjast með kjafti og klóm fyrir stórfelldri lækkun veiðigjalda. Þá skorar fundurinn á Alþingi að hækka frítekjumark í 40% af fyrstu 5 m.kr. veiðigjaldsins og 20% af næstu 5 m.kr. þess. Fundurinn skorar jafnframt á Alþingi að leiðrétta nú þegar hlut smábáta í veiðigjaldinu frá og með fiskveiðiárinu 2017/2018.

logo_LSyy.jpg
 

efnisyfirlit síðunnar

Hönnun og umsjón: GB hönnun ehf, Laugavegi 13, 101 Reykjavík, augl@smabatar.is

...