Notkun flottrolls verði bönnuð við veiðar á loðnu - Landssamband smábátaeigenda

Notkun flottrolls verði bönnuð við veiðar á loðnu
Á nánast öllum aðalfundum svæðisfélaga LS sem haldnir voru á tímabilinu 13. september til 7. október sl. var rætt um veiðar á loðnu.  Þátttakendur í umræðunni telja að þessi skammlífi fiskur verði okkur ekki sú búbót í framtíðinni ef áfram verði haldið að beita flottrolli á hann.  


Vakin er athygli á að loðnan er ein mikilvægasta fæða þorsksins þannig að fara verður varlega og ganga ekki of nærri loðnustofninum.  Nauðsynlegt er að meta hversu mikið drepst af loðnu við veiðar með flottrolli á móti því að nota nót.  Útfrá þeim upplýsingum er eðlilegt að það reiknist inn í afla til aflamarks hjá skipum sem nota flottroll við loðnuveiðar.

Screenshot 2021-10-22 at 15.23.36.png


Allt frá aldamótum þegar heimilað var í tilraunaskyni að nota flottroll við veiðar á loðnu hefur vísitala ungloðnu ekki náð sér á strik nema að undangenginni friðun.  Nú hefur loðnan haft frið fyrir flottrollinu í á þriðja ár.  Það er því ekki úr lausu lofti gripið að álíta hið mikla magn sem Hafrannsóknastofnun mælir nú eigi þar sinn þátt.Samþykkt aðalfundar LS um loðnuveiðar - flottroll

Aðalfundur LS skorar á sjávarútvegsráðherra 
að heimila ekki veiðar með flottrolli 
á komandi loðnuvertíð.   

Greinargerð:

Allt bendir til að við Íslendingar fáum stóra gjöf, þ.e. myndarlegan loðnukvóta.  Við slíkar fréttir er rétt líta um öxl.

Við höfum ekki veitt með flottrolli, í tvö til þrjú ár og eru áhrif þess þegar komin fram.  Bent skal á stærsta stofn loðnu í áratugi og grásleppu þar sem stofninn hefur tvöfaldast.   

Margt bendir til að veiðar með flottrolli hafi komið í veg fyrir að ungloðna hafi náð að lifa auk þess sem grásleppan hafi ekki náð sér á strik.  

Það er tilraunarinnar virði að veiða loðnu, eingöngu í nót og sjá til hvort við náum að verja þessa stofna.  Mikið er í húfi fyrir þjóðina að vel takist til, milljarða spursmál.   

Tilraunin gæti reynst með þeim stærstu í sögu fiskveiða, við Ísland.

Stórútgerðin sem hefur loðnukvótann, er vel í stakk búin til að nota nót við veiðarnar. Það er skylda okkar hverju sinni, að nýta fiskimiðin með ábyrgum hætti, þannig að sem mestur arður náist í náinni framtíð. Höfum í huga að við eigum ekki fiskinn í sjónum. Við erum aðeins með nýtingarrétt á honum.

IMG_2446.png
Jón Marías Arason fulltrúi Sæljóns á Akranesi með orðið, Guðmundur Páll Jónsson fundarstjóri fylgist með.   

efnisyfirlit síðunnar

...