Óunninn heill fiskur fyrir 13,2 milljarða - Landssamband smábátaeigenda

Óunninn heill fiskur fyrir 13,2 milljarða

Fram kom í frétt gærdagsins „Ferskur þorskur skilar 39,2 milljörðum“ að á fyrstu þremur ársfjórðungum þessa árs hefði útflutningur á óunnum heilum þorski dregist saman um 19% eða um 2.200 tonn miðað við sama tímabil á árinu 2020.  


Við þær upplýsingar er vert að bæta við fjórum öðrum tegundum, ýsu, ufsa, karfa og steinbít.  Þegar allar tegundirnar fimm eru lagðar saman hefur útflutningur aukist um 7%.  Langmest hefur verið selt af ferskum heilum karfa alls 12.439 tonn sem jafngildir 18% aukningu milli ára.  Í hinum tegundunum þrem er sömu sögu að segja.  Útflutningur á heilum ufsa jókst um 21%, steinbít um 19% og af ferskri heilli ýsu jókst magnið um 15%.


Þó mörgum svíði að ekki sé allur fiskur unninn hér á landi þá er samkeppnin um aflann af hinu góða og tryggir betur en nokkuð annað hámarksverð.  Gagnrýni lítilla fiskverkenda á þó fullan rétt á sér að ekki fari nema lítill hluti þessa magns á markað og þeir hafi því ekki möguleika á að bjóða í.  Heildarmagn þeirra fimm tegunda sem skoðaðar voru nemur 41.575 tonn sem skilaði 13,2 milljörðum í útflutningsverðmæti.


Eins og fram hefur komið var hlutur Breta í þorski 35%, auk þess keyptu þeir 88% af allri ýsu. Tveir þriðju alls karfans fór til Þýskalands.  Frakkar voru drýgstir í ufsa - 35% - og steinbít þar sem hlutur þeirra var 64%.  

 

efnisyfirlit síðunnar

...