Umhverfisívilnun - vantar ýsu í línuívilnun - Landssamband smábátaeigenda

Umhverfisívilnun - vantar ýsu í línuívilnun
Þau undur og stórmerki gerðust hjá Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu að viðmiðun frá síðasta fiskveiðiári fyrir línuívilnun í ýsu var skert um 41% - 289 tonn og í steinbít um 74 tonn.  Á síðasta fiskveiðiári voru ætluð 701 tonn til línuívilnunar í ýsu, aðeins átta tonn nýttust ekki. Sama var uppi á teningnum í steinbít nema þar var ekkert skilið eftir af 251 tonna viðmiðun.

Fastlega var því búist við að tekið yrði tillit til þessa þegar viðmiðun var ákveðin í reglugerð fyrir yfirstandandi fiskveiðiár.  Það var hins vegar ekki gert og því nauðsynlegt að ráðherra láti til sín taka og tryggi línuívilnun í öllum tegundum til loka fiskveiðiársins.

Árinu er skipt í fjögur tímabil.  
I. September - nóvember.  
II. Desember - febrúar.  
III. Mars - maí. 
IV. Júní - ágúst

Taflan sýnir línuívilnun í ýsu fiskveiðiárin 2020/2021 og 2021/2022.

Tímabil

2020/2021

2021/2022

Viðmiðun

Afli

Viðmiðun

Afli*

I.

255 tonn

386 tonn

150 tonn

143 tonn

II.

224 tonn

171 tonn

132 tonn

0 tonn

III.

130 tonn

81 tonn

  76 tonn

0 tonn

IV.

92 tonn

55 tonn

  54 tonn

0 tonn

Samtals

701 tonn

693 tonn

412 tonn

143 tonn


* staðan 12. nóvember 2021.


Reglugerð um línuívilnun 2020/2021 var breytt alls sjö sinnum.  Í nóvember 2020 var viðmiðun í þorski lækkuð úr 1.200 tonnum í 1.050 tonn.  LS mótmælti ákvörðuninni og hafði árangur sem erfiði.  Viðmiðun var hækkuð í þrepum í 1.386 tonn og tímabilum breytt þannig að ekki kæmi til stöðvunar, að undanskyldu 20. maí til 3. júní.


Í bréfum LS til ráðherra var bent á hversu mjög línuívilnun hefði verið skert og er taflan hér óræk sönnun þess.

Viðmið

2018/2019

2019/2020

2020/2021

2021/2022

Þorskur

3.000 tonn

2.000 tonn

1.386 tonn

1.400 tonn

Ýsa

1.000 tonn

849 tonn

701 tonn

412 tonn

Steinb.

700 tonn

501 tonn

251 tonn

177 tonnÁ aðalfundi LS hefur verið mikil og góð samstaða að efla línuívilnun.  Hún gildi fyrir alla dagróðrabáta minni en 30 búttótonn sem eru styttri en 12 metrar.  Ívilnun verði á bilinu 10 - 30%.   Jafnframt ályktaði fundurinn að framvegis myndi línuívilnun nefnd umhverfisívilnun.

211112 logo_LS á vef.jpg

 

efnisyfirlit síðunnar

...